Sofia Lundström

Databaser

På den här sidan har vi samlat länkar till bibliotekets alla databaser. 

Elvira Nordin 25

Som elev på Rudbeck har du tillgång till ett antal databaser som du kan söka information i. Observera att länkarna endast fungerar när du är i skolan.

Om du vill söka i databaserna när du inte är i skolan, t.ex. hemifrån, så loggar du in på Schoolsoft och klickar på Filer & länkar → Alla filer & länkar → Biblioteksdatabaser.

Uppslagsverk och information om länder

Britannica

Uppslagsverk på engelska med mycket bilder och interaktiva kartor. Här hittar du också olika typer av primärkällor t ex berömda brev och tal.

Öppna Britannica

Landguiden från Utrikespolitiska institutet

Fakta från Utrikespolitiska institutet om alla världens länder med information om geografi, befolkning, samhälle, politik, historia, ekonomi samt om konflikter och internationella organisationer.

Öppna Landguiden

Nationalencyklopedin - NE

Uppslagsverk på svenska. Här hittar du också NE:s ordböcker och Lexinordböcker.

Öppna Nationalencyklopedin

Artiklar från tidningar & tidskrifter

EBSCO - MasterFILE Premier

Full text-artiklar från över 1600 engelskspråkiga nyhets- och facktidskrifter, t ex Newsweek och Time. Här finns även faktatexter från uppslagsverk samt över 70 000 primärkällor och mängder av bilder och kartor.

Bibliotekets guide till EBSCO

Öppna EBSCO - MasterFILE Premier

Mediearkivet

Nordens största nyhetsarkiv. Här hittar du tidningar som DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och material från tusentals andra källor från tidigt 90-tal och framåt, t ex Affärsvärlden och Läkartidningen.

Bibliotekets guide till Mediearkivet

Öppna Mediearkivet

Ämnesdatabaser

Alex Författarlexikon

Om svenska och utländska skönlitterära författare och deras verk. Du kan få fram listor på författare verksamma under olika epoker/ismer t ex medeltiden, upplysningen eller surrealismen. Du hittar också recensioner, filmatiserade böcker, litterära priser och olika fördjupande teman som ”Vad är Fantasy?” och ”Indisk litteratur”.

Öppna Alex Författarlexikon

Gale Literature Resource Center

Fakta, artiklar, analyser och essäer om internationella författare och deras verk. Här hittar du material om t ex dystopier, klassiker, postkoloniala verk och filmatiseringar av böcker.

Öppna Gale Literature Resource Center

Gale in Context – Biography

Faktatexter och artiklar om historiska och nutida personer från hela världen t ex vetenskapsmän, politiker, idrottare, skådespelare och andra berömda personer som t ex Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Malcolm X.

Öppna Gale in Context - Biography

Gale in Context - Global Issues

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom en rad olika ämnesområden: mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, HBTQ-frågor, konflikter, flyktingar, hållbar utveckling, miljö, ekonomi, klimatförändringar, hälsa, sjukdomar mm.

Bibliotekets guide till Global Issues

Öppna Gale in Context - Global Issues

Gale in Context - Science

Faktatexter från uppslagsverk, artiklar från tidningar och vetenskapliga tidskrifter samt primärkällor inom naturvetenskapliga ämnen: biologi, kemi, fysik, astronomi, teknik, matematik, miljö, hälsa och medicin.

Bibliotekets guide till Science

Öppna Gale in Context - Science

Guide till databasen EBSCO

Öppna guiden

Guide till databasen Mediearkivet

Öppna guiden

Guide till databasen Global Issues

Öppna guiden

Guide till databasen Science

Öppna guiden

Bibliotek på Rudbeck

Sök böcker

Logga in

Rudbecks biblioteks databaser

Läs mer

Vad är en databas?

Läs mer

Elev på Rudbeck i biblioteket

Låneregler

Läs mer