En grupp ungdomar som skrattar och är glada tillsammans

Elevstöd

På Rudbeck ska du alltid känna dig trygg och du ska alltid få stöd och hjälp om det behöver det. Vi vet att för att må bra är det viktigt att alla delar i livet fungerar väl. Därför har vi sett till att ha många stödjande resurser.

Elev Fabian Arkeving

Vårt elevstöd finns samlat i Elevcentrum som ligger intill cafeterian.

Elevcentrum består av:

  • Elevhälsan - sjuksköterskor och kuratorer
  • Lärcentrum (studiestöd)
  • Skolvärdar
  • Studie- och yrkesvägledning

Elevcentrum har ansvar för det förebyggande arbetet kring eleverna. Elevcentrum samarbetar bland annat med socialtjänsten, närpolisen, kyrkan, BUP och Ungdomsmottagningen.

Om något skulle hända är Elevcentrums personal utbildade i krishantering och ingår i Rudbecks krisgrupp tillsammans med skolledningen.

Plan mot kränkande behandling

Läs planen här

Elev i Rudbeck

Fonder och stipendier

Läs mer

2 Elever

Externt stöd

Läs mer