Elever med notböcker

Färdighetsprov

Du som söker till vår särskilda variant musik kommer att få göra ett färdighetsprov. Provet bedöms av våra musiklärare.

För att bedöma dina musikaliska kunskaper kommer du att få göra ett färdighetsprov som består både av en muntlig del och en skriftlig del.

Provet tar ca 40 minuter och genomförs under vecka 10 och 11 här på Rudbeck. Ett par veckor innan provtillfället får du en kallelse till ett informationsmöte och vid det mötet bokar du in din individuella tid.

Provet bedöms av våra musiklärare och för att vara aktuell till musikklasserna krävs ett godkänt resultat på färdighetsprovet.

Muntlig provdel

En stor del av musikundervisningen i Rudbecks musikklasser är kopplad till din röst och därför lägger vi stor vikt vid ditt sångprov och sångerfarenhet. Den muntliga delen består av följande moment:

  • sjunga en valfri sång (du sjunger ca 2 min av sången)
  • sjunga vers 1 på Uti vår hage. Noter hittar du här (PDF). De skickas även till dig med kallelsen till informationsmötet. Här nedanför hittar du två ljudfiler av Uti vår hage; en kvinnoröst och en mansröst.
  • härma olika melodislingor
  • sjunga en enklare melodi direkt från ett notblad
  • lära dig en stämma som ska kunna hålla när någon annan sjunger melodin eller annan stämma
  • spela ett stycke på ditt instrument (inte obligatoriskt och ger inga poäng.)

Skriftlig provdel

Vid den skriftliga delen bedömer vi dina grundläggande kunskaper i musikteori, som till exempel alla toners namn, notläsning i G- och F-klav, de vanligaste notvärdena (helnoter, halvnoter etc), dur- och mollackord samt enklare taktarter.

Uti vår hage

Melodi kvinnoröst

Uti vår hage

Melodi mansröst

Elev med gitarr

Uti vår hage

Noter