Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en digital kommunikation.

Hur tar du del av, raderar eller rättar den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Detta gör du via vår reception.

  • E-post: info@rudbeck.se
  • Telefonnummer: 08-579 218 30

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår reception.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med kontakten. Dina personuppgifter kommer att raderas då ärendet är avslutat.