IMG_0140

Finländskt vänortsbesök

Den 17 maj fick vi besök av lärare och elever från Tusby (Tuusula) i Finland

Tusby (Tuusula på finska) är sedan många år en vänort till Sollentuna. Nu var det dags för dem att besöka Sollentuna och en punkt på programmet var en kort visit på Rudbeck.

Under onsdag förmiddag fick gruppen med elever och lärare möjlighet att titta lite närmare på Rudbeck. De fick se hur vi arbetar med olika delar inom naturvetenskap. Därefter berättade två av våra lärare på Teknikprogrammet om vår kurs i arkitektur och hur eleverna får reflektera över arkitektur utifrån såväl sociala som kulturella sammanhang.

Tack så mycket för besöket och också ett stort tack till er lärare och elever som tog hand om våra gäster.

IMG_6343-Förbättrad-NR
IMG_0140
IMG_0141
IMG_6351-Förbättrad-NR