IMG_5324 header

Hållbart samarbete med Bangalore

Projektet ILSI - Innovative Learning in Sweden and India i samarbete med Mallya Aditi International School i Bangalore, Indien.

    

Våra indiska besökare har åkt hem efter två veckor fyllda med aktiviteter och gemenskap. Projektet fortsätter och snart är det vår tur att besöka Bangalore!  

Veckan innan höstlovet kom 14 elever och två lärare till Sverige och Rudbeck. Under det två veckor långa besöket ägnades mycket tid till FN:s hållbarhetsmål, vilket är projektets utgångspunkt. Eleverna fördjupade sig i olika frågeställningar för att undersöka skillnader och likheter i ländernas förhållningssätt och handlingsstrategier. Utöver lektioner och andra aktiviteter på skolan fick våra gäster besöka bl. a. Skansen, Wasamuseet och Tekniska museet. Även runstensvandring i Täby Kyrkby, stadsvandring i Gamla stan och en helkväll bland Halloween-monstren på Gröna Lund fanns med i programmet. 

Samarbetet finansieras av ATLAS, svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Tanken är att använda internationalisering som ett verktyg för att öka våra elevers måluppfyllelse genom att starta ömsesidiga projekt och utbyten med skolor i hela världen utanför EU.

I projektet deltar elever från Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet. I januari styr vi svenskar kosan till Bangalore för nästan två veckor lång vistelse. 

IMG_5285
IMG_5324 kopiera
IMG_4773
IMG_4785
IMG_4780
IMG_5387
IMG_4845
IMG_4896
IMG_4919