4A4A55F7-76D7-4EE8-8ED4-F094B5CC71F9

Resa till Indien

Efter två veckor i Bangalore är våra elever hemma igen

Eleverna är tillbaka till vardagen igen här på Rudbeck efter en två veckor lång resa till Bangalore i Indien.

Projektet ligger inom ramen för elevernas gymnasiearbete, så nu återstår det för dem att med ett vetenskapligt förhållningssätt presentera, diskutera och värdera sina resultat och slutsatser. Eleverna som deltar i projektet går på Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet. Gymnasiearbetet ska utgå från centrala kunskapsområden inom respektive program och ska inriktas mot respektive programs karaktär.   

Samarbetet finansieras av ATLAS, svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen.

5E5BE6A7-5725-4383-80E9-8CE50B224531
9C48CDAB-E9FE-4DC4-ADFF-5D764CD80285
d4cafa2b-33f8-4c7a-8ee6-78bf9a96f206
IMG_1768
IMG_2939
IMG_5733
IMG_6554
IMG_3866
IMG_5734
IMG_5855
IMG_6286
IMG_6292
IMG_6543
IMG_6342