Elever på Rudbeck

Vad innebär det att studera på Rudbeck?

Tisdagen den 6 september får ni svaren.

Tisdagen den 6 september bjuder vi in vårdnadshavare till elever som börjat i årskurs 1.

Vi börjar med en gemensam information i aulan med skolledningen och elevhälsoteamet. Därefter får ni träffa respektive mentor. I entrén finns anslag som visar vilken lokal ni ska gå till efter samlingen i aulan. 

Följande program träffas klockan 18:00 i aulan och därefter träff med mentorn klockan 18:30:

 • Ekonomiprogrammet
 • El-och energiprogrammet
 • Riksfriidrottsgymnasiet/Orienteringsgymnasiet
 • Teknikprogrammet
 • AST-enheten
 • Introduktionsprogrammet (IA)

Följande program träffas klockan 18:45 i aulan och därefter träff med mentorn klockan 19:15:

 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Rudbecks musikklasser