Elever i Rudbeck framför Colloseum

Samarbeten

En viktig del i vår verksamhet är samarbeten med andra aktörer, både inom Sverige och utomlands. 

Vi har genom åren etablerat flera samarbeten både inom Sverige och internationellt. Här presenterar vi de samarbeten och projekt som Rudbeck deltar i just nu.

Våra nationella och internationella samarbeten ger våra elever fina och viktiga möjligheter att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Samarbeten inom Sverige

Vi har flera pågående samarbeten med universitet, lärosäten och organisationer. Vi är en särskilt utvald skola för både Uppsala universitet och Stockholm universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts samman.

Nära samarbete med universiteten

Samarbetet med Uppsala universitet och Stockholms universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten både hos oss och i lärarutbildningen. Det finns även möjlighet till samverkan med forskare från dessa två universitet, vilket även det stödjer vårt kvalitetsarbete.

Rudbeck och VFU-studenter

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av Rudbeck och de fyller en viktig funktion på skolan. Dels genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar med kunskap kring det senaste vad gäller pedagogik och didaktik som de nu ska omsätta i praktiken på vår skola. Det ger vår personal en indirekt vidareutbildning.

Internationella samarbeten

Vi har genom åren besökt flera länder runt om i världen. Vissa resor är studieresor och andra är arrangerade som utbytesresor där vi samarbetar med utvalda skolor i olika länder. Två lärare följer alltid med på dessa resor. 

På en utbytesresa bor du hemma hos en familj under din vistelse. Då får du på ett naturligt sätt ta del av landets kultur och du får även träna dina språkkunskaper. Du får i din tur vara värd när elever från våra utbytesskolor besöker oss. 

Tillsammans gör ni studiebesök och utflykter samt besök på varandras lektioner i respektive land. 

Språkresor

Spanien

Sedan 1998 kan elever som läser spanska delta på en utbytesresa till Baskien i nordvästra Spanien. Våra elever bor i den lilla byn Leioa, 10 kilometer från Bilbao.

Tyskland

Du som läser tyska steg 3 och steg 4 har möjlighet att delta i ett utbyte som vi har med Christophrosschule i den vackra medeltidsstaden Rostock vid Östersjökusten. Under fem dagar får du erfarenhet av det tyska språket och kulturen och får ett minne för livet!

Italien

Vi samarbetar med Liceo Copernica som är en gymnasieskola i Bologna. Vi gör två resor till Italien, en med elever som läser italienska och en resa med eleverna som går på det Humanistiska programmet. Eleverna som går på det Humanistiska programmet får, förutom Bologna, även besöka Rom, Florens och Venedig.

Elever i Rudbeck

Besök på Museo Guggenheim Bilbao

Elever i Rudbeck

Pastatillverkning i Bologna

Studenter i Rostock

Besök i Rostock

Övriga resor

Praktik i Tyskland

Elever som läser till Gymnasieingenjör (TE4) har möjlighet att få praktikplats på Volkswagen i Kassel.

Utbytesresa till Indien

Vårt utbyte med Mallya Aditi International School i Bangalore är ett flerårigt projekt. Fokus ligger på teknik, entreprenörskap och samhällskunskap.

Studieresa till Nordirland

Elever som läser specialiseringskursen Fred och konflikt har möjlighet att åka till Belfast. Under några dagar får de ta del av och på nära håll studera konflikten i Nordirland och vägen till försoning.

Studieresa till Polen

En resa till koncentrationslägret i Auschwitz med elever som läser Historia 3.

Elever i Rudbeck

Belfast

Elever i Rudbeck

Redo för Kassel

Krakow tågräls

Auschwitz