20231208_143604_2

Samarbeten

En viktig del i vår verksamhet är samarbeten med skolor och andra aktörer, både inom Sverige och utomlands. 

Våra nationella och internationella samarbeten ger våra elever och medarbetare fina och viktiga möjligheter att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Många av våra internationella resor finansieras genom Erasmus+ och Atlas. Erasmus+ är EU-kommissionens program för europeiskt samarbete och utbyte. Programmet innefattar bland annat skolutbyten, praktik och fortbildning för personal. EU-bidraget täcker kostnader för resa och uppehälle.

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas projektbidrag kan vi genomföra både elevutbyten och lärarutbyten med hela världen utanför EU/ESS. 

 

Samarbeten inom Sverige

Vi har flera pågående samarbeten med universitet, lärosäten och organisationer. Vi är en särskilt utvald skola för både Uppsala universitet och Stockholm universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts samman.

Universitetssamarbete

Samarbetet med Uppsala universitet och Stockholms universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten både hos oss och i lärarutbildningen. Det finns även möjlighet till samverkan med forskare från dessa två universitet, vilket även det stödjer vårt kvalitetsarbete.

VFU-studenter

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av Rudbeck och de fyller en viktig funktion på skolan. Dels genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar med kunskap kring det senaste vad gäller pedagogik och didaktik som de nu ska omsätta i praktiken på vår skola. Det ger vår personal en indirekt vidareutbildning.

Internationella samarbeten

Vi har genom åren besökt flera länder runt om i världen. Det har till exempel handlat om:

  • samarbetsprojekt med organisationer i andra länder
  • utbytesresor till utvalda skolor runt om i världen
  • kompetensutveckling utomlands för våra medarbetare
  • arbetsplatsförlagt lärande (praktik) utomlands

Samarbeten 2023/2024

  • Utbyte genom ATLAS med Mallya Aditi International School i Bangalore, Indien
  • Samarbete med Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule i Kassel, Tyskland
  • Utbyte med Christophurus Gymnasium i Rostock, Tyskland
  • Studieresa genom Erasmusprogrammet till Bryssel, Belgien
  • Studieresa genom Erasmusprogrammet till Berlin, Tyskland
  • Studieresa till Rom, Italien