Elever i Rudbeck

Trygghet och säkerhet

Här på Rudbeck ska alla känna sig trygga, lyssnade på och rättvist behandlade. Här hittar du bland annat viktiga planer som utgör grunden i vår verksamhet. 

Plan mot kränkande behandling

Läs här