Lärare på Rudbeck

AST-enheten

För dig som har en diagnos inom autismspektrum och som behöver studera i en lugn och strukturerad lärandemiljö. 

Rudbecks AST-enhet finns för dig som vill studera i en lugn och avskild undervisningsmiljö. Du får struktur med möjligheter till individuella anpassningar och en möjlighet att nå goda studieresultat.

Vi erbjuder små klasser och hemklassrum med egen arbetsplats. Du får studera i en lugn miljö i en avgränsad del av skolan. Vi har hög personaltäthet och personalen har goda kunskaper om vad en diagnos inom autismspektrat kan innebära. Du kan läsa alla dina kurser inom AST-enheten, men om du vill har du möjlighet att välja din programfördjupning och ditt individuella val ur resten av skolans kursutbud.

Du som söker till oss har en färdigutredd diagnos inom autismspektrum och är behörig till ditt program. Du har behov av lugna miljöer i små undervisningsgrupper med tydlig struktur. I samband med ansökan blir du kallad till ett samtal där vi ser om vi kan fylla de behov du har.

Program och inriktningar

Inom AST-enheten har du möjlighet att läsa på:

  • Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning med inriktning på biologi, fysik och kemi. Du får kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap och matematik men även inom andra områden.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning med inriktning på bland annat samhällsvetenskap, historia och religionskunskap. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Programplan Naturvetenskapsprogrammet

Skolverkets programplan ger dig en överblick över vilka kurser som ingår i programmet.

Läs programplanen

Programplan Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolverkets programplan ger dig en överblick över vilka kurser som ingår i programmet. Observera att på AST kan du gå inriktning Samhällsvetenskap.

Läs programplanen

Lärare på Rudbeck

Studie- och yrkesvägledare

Lovisa Utas

lovisa.utas@rudbeck.se

073-915 18 55

Lärare på Rudbeck

Specialpedagog

Viktoria Blomgren

viktoria.blomgren@rudbeck.se

073-915 17 92

Lärare på Rudbeck

Kurator

Camilla Ragnhult

camilla.ragnhult@rudbeck.se

073-915 18 48

Lärare på Rudbeck

Skolsköterska

Lisa Fringel

lisa.fringel@rudbeck.se

073-915 18 35

Kvinna på Rudbeck

Titta i vår programkatalog

Läs den här

Informationsblad om AST-enheten

Titta här

På Rudbeck finns MÅNGA kurser att välja bland!

Kika i vår valkatalog

Elever på Ekonomiprogrammet

Fakta för dig som går på Rudbeck

Läs broschyren

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss gärna

“Vi erbjuder små klasser och möjlighet till egen arbetsplats. All undervisning sker i mindre grupper”

Joakim Blom

Studie- och yrkesvägledare, AST-enheten