Elever på Rudbeck

Gymnasieingenjör, TE4

Ett fjärde tekniskt år som ger dig stora möjligheter till arbete inom nätverksteknik.

Är du intresserad att jobba som nätverkstekniker eller datasamordnare? Känns det lockande att börja jobba direkt efter avslutade studier på Teknikprogrammet? Eller vill du förbereda dig på ett bra sätt inför kommande tekniska studier på högskola och universitet? Då kanske påbyggnadsåret TE4 är någonting för dig!

Utbildningen till Gymnasieingenjör är en ettårig påbyggnadsutbildning och du läser inriktningen Informations- och medieteknik. Under påbyggnadsutbildningen får du minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande och du avslutar året med att göra ett examensarbete. Din APL har du dessutom möjlighet att göra utomlands.

Du får en Gymnasieingenjörsexamen med kompetens inom nätverksteknik, ett område där efterfrågan på arbetskraft är mycket stor. Med andra ord finns det finns goda chanser för dig att få jobb direkt efter avslutade studier.

Två möjliga utgångar

Som examinerad Gymnasieingenjör har du möjlighet att arbeta som:

  • Nätverkstekniker med kunskaper om installationer av kommunikationsutrustning
  • Datasamordnare för support och helpdesk

Utbildningen sker i nära samarbete mellan skolan och näringslivet. Du får möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen. Programrådet ser till att alla kurser stämmer väl överens med näringslivets behov och att utbildningen leder till anställningsbarhet.

Kurser som ingår

  • Gymnasieingenjören i praktiken, 200 p
  • Examensarbete, 100 p
  • Informationsteknisk arkitektur, 100 p
  • Administration av nätverks- och serverutrustning, 100 p
  • Teknik – specialisering, 300 p
  • Datasamordning och support, 100 p

De tre översta kurserna är bestämda av Skolverket och ingår på det tekniska fjärde året oavsett vilken skola du går på. De övriga fyra kurserna är specifikt utvalda av Rudbeck för att skapa vår profil på TE4.

Programplan

Programplanen ger dig en överblick över utbildningen.

Läs programplanen

APL - arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår 10 veckors APL och under de veckorna sker all undervisning hos någon av våra samarbetspartners. Under åren som vi bedrivit utbildningen har vi etablerat starka samarbeten med näringslivet, både nationellt och internationellt. Genom vårt samarbete med Volkswagen finns det möjlighet för dig att göra din praktik i Kassel i Tyskland.

Samarbetet med Volkswagen Academy ger oss även möjlighet att ta emot deras studenter för att göra praktiken här i Sverige. Ett givande utbyte som skapar nätverk och relationer. 

Gymnasieingenjörer

Melena-Celine Assefa, elev från Oskar-von-Miller-Schule i Kassel och Sofia Gröndal, APL-handledare Inrego

VW studenter

Gordon Hallberg och Kristian Lindholm

VW studenter

Gordon Hallberg och Kristian Lindholm

Ansökan

Utbildningen är sökbar för dig som går på Teknikprogrammet årskurs 3 eller för dig som tidigare har tagit studenten från Teknikprogrammet. Studierna måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år. Du ansöker via Gymnasieantagningen.

Det är riksintag till TE4, vilket innebär att du är välkommen att söka till vårt fjärde tekniska år oavsett var i landet du bor. Om du kommer från annan ort, så finns det möjlighet att bo på vårt elevhem mot en månadsavgift. Om du bor i ett annat län än Stockholms län ansöker du via antagningskansliet i din hemkommun.

Lärare på Rudbeck

Lärare och projektansvarig

Åke Eriksson

ake.eriksson@rudbeck.se

Ellinor Häll Wesslau

Studie- och yrkesvägledare

Ellinor Häll Wesslau

ellinor.hall.wesslau@rudbeck.se

073-915 14 98

IMG_6615-Enhanced-NR
IMG_6540
IMG_6543
IMG_6547
IMG_6560
IMG_6577
IMG_6590
IMG_6594
IMG_6597

Samarbetspartners

“Arbetsmarknaden efterfrågan på gymnasieingenjörer är riktigt stor. Om du läser påbyggnadsåret TE4 har du stor chans att få jobb direkt efter examen.”

Åke Eriksson

Lärare och projektledare, TE4