Elever på Rudbeck

Introduktionsprogram

Ett Introduktionsprogram kan vara aktuellt för dig som inte blivit behörig till ett nationellt program under högstadiet.

Det finns olika skäl till varför en elev under sin högstadietid inte har hunnit bli behörig till ett nationellt program. På ett Introduktionsprogram har du möjlighet att få den behörigheten.

Ett Introduktionsprogram kan även vara aktuellt för dig som inte vill läsa ett nationellt program just nu. Du kanske hellre vill ut i arbetslivet och praktisera ett år.

På Rudbeck erbjuder vi följande Introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ
  • Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är personligt utformat och vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasiet. Du kan läsa matematik, svenska och engelska samt andra grundskoleämnen som du inte fått godkänt betyg i. Efter hand kan du kombinera dessa studier med gymnasiekurser.

Undervisningsgrupperna är mindre än i den ordinarie gymnasieskolan och undervisningssalarna ligger till största delen i lugna, anpassade lokaler.

Målet är att du ska bli behörig till gymnasiet eller förberedas för annan utbildning eller arbete.

Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet

Från och med höstterminen 2024 erbjuder vi Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet. Vi vänder oss till dig som har diagnos eller annat dokumenterat behov av omfattande stöd. Tydlig struktur, hög personaltäthet, lugn skolmiljö och små grupper underlättar för dig att klara dina studier.

Vi utformar utbildningen och studieplanen tillsammans med dig utifrån dina behov. Du kan läsa matematik, svenska och engelska samt andra grundskoleämnen som du inte fått godkänt betyg i

Det sociala sammanhanget är centralt. Du går i lugna lokaler avskilt från resten av skolan och möts av stöttande vuxna som finns tillhands under hela din skoldag.

Målet är att du antingen ska bli behörig till gymnasiet, förberedas för annan utbildning eller arbete.

Vill du veta mer?

Den 24 april klockan 18-19 berättar vi om den specialpedagogiska verksamheten.

Läs mer

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som har godkänt i vissa kärnämnen, men inte når full gymnasiebehörighet. Antagningen har du godkänt i:

  • Svenska/svenska som andraspråk + matematik + engelska + minst tre andra grundskoleämnen

eller

  • Svenska/svenska som andraspråk + matematik eller engelska + minst fyra andra ämnen.

När vi planerar din undervisning utgår vi från vad du behöver för att bli behörig till ett nationellt program. När du fått de betyg du saknar slussas du över till ett nationellt program.

Vi erbjuder totalt två platser; en plats på Ekonomiprogrammet och en plats på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-19 år. Du läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Du läser på heltid och målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

Ola Lagerström

Rektor

Ola Lagerström

ola.lagerstrom@rudbeck.se

073-915 18 37

Lina Giouvantsi

Studie- och yrkesvägledare

Lina Giouvantsi

lina.giouvantsi@rudbeck.se

073-915 11 82

IMG_0784-1

Specialpedagog

Rebecca Sälgström

rebecca.salgstrom@rudbeck.se

073-915 18 62

Lärare Hawa

Skolsköterska

Hawa Camara

hawa.camara@rudbeck.se

073-915 24 39

Smiling friends walking in college corridor. Classmates talking to each other.

Fakta för dig som går på Rudbeck

Läs broschyren

felicia jaensson 47_1 kopiera

Vår programkatalog

Läs den här

Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet

Mer information

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss gärna