Elever på Rudbeck

Introduktionsprogram

Ett Introduktionsprogram kan vara aktuellt för dig som inte blivit behörig till ett nationellt program under högstadiet.

Det finns olika skäl till varför en elev under sin högstadietid inte har hunnit bli behörig till ett nationellt program. På ett Introduktionsprogram har du möjlighet att få den behörigheten.

Ett Introduktionsprogram kan även vara aktuellt för dig som inte vill läsa ett nationellt program just nu. Du kanske hellre vill ut i arbetslivet och praktisera ett år.

På Rudbeck erbjuder vi följande Introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ
  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion

Individuellt alternativ

Programmet är personligt utformat för dig som elev och vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasiet. Du kan läsa upp betygen i matematik, svenska och engelska. Du kan också läsa upp betygen i andra grundskoleämnen som du inte fått godkänt i. Efter hand kan du kombinera dessa studier med gymnasiekurser. Det kan också ingå praktik.

Målet är att du ska bli behörig till gymnasiet eller förberedas för annan utbildning eller arbete.

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som har godkänt i vissa kärnämnen, men inte når full gymnasiebehörighet. Antagningen har du godkänt i:

  • Svenska/svenska som andraspråk + matematik + engelska + minst tre andra grundskoleämnen

eller

  • Svenska/svenska som andraspråk + matematik eller engelska + minst fyra andra ämnen.

När vi planerar din undervisning utgår vi från vad du behöver för att bli behörig till ett nationellt program. När du fått de betyg du saknar slussas du över till ett nationellt program.

Vi erbjuder totalt två platser; en plats på Ekonomiprogrammet och en plats på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-19 år. Du läser svenska, men även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Du läser på heltid och målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

Ola Lagerström

Rektor

Ola Lagerström

ola.lagerstrom@rudbeck.se

073-915 18 37

Lina Giouvantsi

Studie- och yrkesvägledare

Lina Giouvantsi

lina.giouvantsi@rudbeck.se

073-915 11 82

IMG_0784-1

Specialpedagog

Rebecca Sälgström

rebecca.salgstrom@rudbeck.se

073-915 18 62

Lärare Hawa

Skolsköterska

Hawa Camara

hawa.camara@rudbeck.se

073-915 24 39