Elever

Antagningsstatistik

Här kan du se antagningsgränser för slutantagningen 2022.

Ekonomiprogrammet

Meritvärde 247,5
Median 282,5

El- och energiprogrammet

Merit 225
Median 242,5

Estetiska programmet

Meritvärde 230
Median 247,5

Humanistiska programmet

Meritvärde 220
Median 255

Naturvetenskapsprogrammet

Meritvärde 292,5
Median 325

Samhällsvetenskapsprogrammet

Meritvärde 235
Median 267,5

Teknikprogrammet

Meritvärde 262,5
Median 295