Tillgänglighetsredogörelse

Vem står bakom webbplatsen?

Rudbeck står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Rudbeck strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Arbete pågår för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben?

Om du behöver innehåll från rudbeck.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

  • Skicka e-post till: info@rudbeck.se
  • Ring till vår reception: 08-579 218 30

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.
Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder
    Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • Dokument
    På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten.

Vår ambition är att rätta till bristerna löpande och att samtliga problem ska vara åtgärdade senast augusti 2022.