Elever på Rudbeck

Mentorsgrupper och blockschema

Här kan du läsa hur det går till när du får din mentorsgrupp, ditt schema och din personligt utformade studieplan. 

Elever på Rudbeck

När du börjar på Rudbeck kommer du att tillhöra en mentorsgrupp. Vilken mentorsgrupp du hamnar i beror på vilket program du ska gå och vilket modernt språk du ska läsa. Mentorsgruppen består av max 16 elever och du tillhör samma grupp under hela din gymnasietid.

I årskurs 1 läser du det mesta med din mentorsgrupp. Under det första året läser alla elever samma kurser enligt programplanen för sitt program. Det är först i årskurs 2 som du börjar läsa inriktningskurser och valbara kurser.

I årskurs 2 och 3 baseras ditt schema på dina val av inriktning, fördjupningskurser och individuellt val. Din mentorsgrupp träffar du fortfarande på mentorstiden, men du läser kurser med elever som gjort liknande val som du. Det innebär t.ex. att en elev på Samhällsprogrammet kan läsa med en elev på Ekonomiprogrammet om båda eleverna har valt samma kurs.

Rudbecks blockschema

På Rudbeck har vi inte höst- och vårtermin. Vårt läsår är istället indelat i tre perioder.

  • Varje period omfattar 11 veckor.
  • Varje vecka är indelat i åtta block som vardera är 3 timmar och 50 minuter.
  • Ett block under en period motsvarar 50 poängs studier. Detta innebär att du i snitt läser 5 till 6 block per period för att nå 2 500 poäng.

Blockschemat gör det möjligt för oss att ge alla elever en individuell studieplan och ett individuellt schema. Att läsa om en kurs, byta en kurs eller läsa fler kursen än vad som ingår på programmet är ingen omöjlighet, eftersom alla elevscheman är unika. Finns det bara plats i undervisningsgrupperna brukar mycket gå att ordna.

Du börjar som tidigast 8.20 och slutar som senast 16.05. På tisdagarna är det mentorstid och då träffar du din mentor och din mentorsgrupp. Mentorstiden kan användas till att träffa hela gruppen eller till individuella samtal. På mentorstiden kan du också ibland få information av studie- och yrkesvägledare, elevhälsan eller lärcentrum.

Onsdagseftermiddagarna kallas för resurstid och den tiden är inte schemalagd. På resurstiden ligger prov, studiebesök och andra aktiviteter som kräver mer tid än ett lektionstillfälle.

Fördjupningskurser och individuellt val

Hos oss läser du inte ett förutbestämt fördjupningspaket som på många andra gymnasieskolor. Här kan du fritt välja bland de kurser som erbjuds som programfördjupning inom ditt program. Inför läsåret 2022/2023 kan exempelvis eleverna på Naturvetenskapsprogrammet välja sin programfördjupning bland 62 kurser.

När du väljer kurserna till ditt individuella val får du välja bland alla kurser vi erbjuder på Rudbeck. Inför läsåret 2022/2023 finns 129 kurser att välja bland. Vårt kursutbud kan variera från år till år.

Här hittar du en förteckning över alla kurser vi erbjuder.

Blockschema på Rudbeck
felicia jaensson 47_1 kopiera

Vår programkatalog

Läs den här

På Rudbeck finns MÅNGA kurser att välja bland!

Kika i vår valkatalog

Smiling friends walking in college corridor. Classmates talking to each other.

Fakta för dig som går på Rudbeck

Läs broschyren

Ansökan till årskurs 2 och 3

Ansök här