Elever på Rudbeck

Ansökan till årskurs 2 och 3

Ansökan till läsår 2024/2025 öppnar den 15 maj.

Ibland har vi några få lediga platser i årskurs 2 och 3. Det kan bero på t.ex. skolbyte, flytt eller utlandsstudier.

I slutet av läsåret ser vi över antalet lediga platser och erbjuder elever från andra gymnasieskolor att ansöka till dessa. De elever som blir antagna börjar här på Rudbeck efter sommarlovet vid ordinarie skolstart. Vi har ingen antagning under pågående läsår.

Du ansöker om en ledig plats i årskurs 2 eller 3 direkt till oss via ett digitalt formulär. Formuläret kommer att publiceras på den här sidan den 15 maj.Ansökan är öppen 15 maj - 12 juni.