Två elever sitter vid ett bord i ett klassrum

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare ger dig råd och information om dina studier under gymnasietiden. Du kan även prata med dem kring olika studie- och yrkesmöjligheter efter gymnasiet.

Studievägledarna arbetar med att stödja, coacha och informera dig i samband med de valsituationer som uppstår under gymnasietiden. Du kan också prata med dem inför framtida studie- och yrkesval.

På respektive studievägledares dörr finns en lista där du kan se vilka mentorsgrupper studievägledaren ansvarar för.

Studievägledarna hjälper dig med till exempel:

  • Studieplanering under din gymnasietid
  • Studiesvårigheter och stödbehov
  • Önskemål om kursbyten eller schemaändringar
  • Funderingar kring studieuppehåll eller studieavbrott
  • Studier och arbete efter gymnasiet
Annette Mäkelä

Studie- och yrkesvägledare

Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Musikklasserna, Orienteringsgymnasiet, Riksfriidrottsgymnasiet

Annette Mäkelä

annette.makela@rudbeck.se

073-915 16 56

Ellinor Häll Wesslau

Studie- och yrkesvägledare

El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet

Ellinor Häll Wesslau

ellinor.hall.wesslau@rudbeck.se

073-915 14 98

Bild på syv Julia

Studie- och yrkesvägledare

Naturvetenskapsprogrammet

Julia Söderberg

julia.soderberg@rudbeck.se

073-915 27 30

Lina Giouvantsi

Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

Lina Giouvantsi

lina.giouvantsi@rudbeck.se

073-915 11 82

Lärare på Rudbeck

Studie- och yrkesvägledare

AST-enheten

Lovisa Utas

lovisa.utas@rudbeck.se

073-915 18 55

Lärare på Rudbeck

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet

Malin Wredström

malin.wredstrom@rudbeck.se

073-915 18 61

Lärare på Rudbeck

Studie- och yrkesvägledare

Samhällsvetenskapsprogrammet

Nils Sparreman

nils.sparreman@rudbeck.se

073-915 17 59