Löv

Skolledning

Om du har frågor som rör de olika gymnasieprogrammen är du välkommen att kontakta respektive rektor. Skolchef Linus Nygren har det övergripande ansvaret.

Bild på rektor Anders Unosson

Rektor

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Anders Unosson

anders.unosson@rudbeck.se

073-915 18 96

Jaan-Erik Kibal

Servicechef

Jaan-Erik Kibal

jaan-erik.kibal@rudbeck.se

073-915 18 21

Bild på rektor Leonard

Rektor

Naturvetenskapsprogrammet

Leonard Killander

leonard.killander@rudbeck.se

073-915 14 26

Marie Anderzén

Rektor

El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet

Marie Anderzén

marie.anderzen@rudbeck.se

073-915 16 59

Ola Lagerström

Rektor

Introduktionsprogrammen, Orienteringsgymnasiet, Riksfriidrottsgymnasiet

Ola Lagerström

ola.lagerstrom@rudbeck.se

073-915 18 37

Bild på rektor Staffan Bjuhr

Rektor

AST, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Musikklasserna

Staffan Bjuhr

staffan.bjuhr@rudbeck.se

073-915 18 07