En närbild på en elev som tittar in i kameran

Fonder och stipendier

Fonder och stipendier är ett ekonomiskt bidrag för att hjälpa studerande på olika sätt. Här är en lista på sökbara stipendiefonder för gymnasieelever.

Innan du börjar leta efter stipendier är det viktigt att du tänker över vad du behöver ekonomiskt stöd till, eftersom stipendiefonderna har olika ändamål. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan fullständigt. Information om personbevis och taxerad inkomst hittar du på www.skatteverket.se.

Behöver du hjälp med ansökan eller en underskrift av kurator är du självklart välkommen att kontakta någon av kuratorerna.

Vi rekommenderar dig också att fortsätta din sökning via Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas www.stiftelser.lst.se/.

Anders Otto Swärds & Ulrika Eklunds stiftelser

Bidrag till studiebegåvade ungdomar. Bidrag lämnas till en och samma person högst två gånger. Ansökan ska insändas före 1 april (alla årskurser) och 1 oktober (endast årskurs 2 och 3).

Ansökningsblankett hittar du på www.swärdeklund.se

Anna Whitlocks Minnesfond

Gymnasieelever med goda studieresultat prioriteras. Ansökan ska bland annat innehålla personligt brev, betyg och rekommendationsbrev från mentor.

Ansökan ska vara inne senast 1 mars respektive 1 september, och du gör den via www.whitlocks.se

Axel och Sofia Alms stiftelse

Behövande unga med godkända studieresultat och goda vitsord. Inkomstprövat.

Ansökan ska skrivas på särskilt formulär under tiden 15 september – 15 oktober, som du hittar på www.almsstiftelse.org

Brit af Klerckers stipendium

Kan sökas av Sollentunaungdomar mellan 12-25 år. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

www.svenskakyrkan.se/sollentuna/sok-britt-af-klerckers-stipendium

Gålö stipendium

Du ska vara folkbokförd i Stockholms län. Maximal föräldrainkomst för sammanboende föräldrar är 450 000 kr och för särboende föräldrar 500 000 kr. Du ska ha goda studieresultat. Ansökan ska vara inne senast 1 februari.

Ansökningsblankett hittar du på www.galostiftelsen.se

Gustav och Ida Unmans donationsfond

Stipendier delas ut till gymnasieelever i Stockholms län. Sökande ska ha goda studieresultat 
och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Sista ansökningsdag 1 februari.

Ansökningsformulär hittar du på www.advokatjelder.se

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendier delas ut för att möjliggöra bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden för organisationer och enskilda personer i andra länder. Gärna utbyteselever, inbjudna av annan organisation.

Ansökningstider och ansökningshandlingar hittar du på www.folkebernadottesminnesfond.se

Landsfiskal Pontus Nohre och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse

Ekonomisk hjälp till den som bedriver studier på gymnasienivå med goda vitsord.
 Ansökan ska skickas in under tiden 1-20 juni.

Ansökningsformulär finns på www.pontusnohresstiftelse.se

Majblomman

För barn upp till 18 år som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation. Ansökan skall skrivas innan 15 maj, 5 september resp 15 november.

Ansökningsblankett hittar du på www.majblomman.se

Ragnhild Frykbergs minnesfond

Personligt brev krävs med bifogat personbevis och betygskopior. Ansökan ska skickas in under oktober månad.

För mer information se www.rfrykbergstiftelse.com

Stiftelser förvaltade av Lindhés advokatbyrå

Utdelar understöd, anslag, stipendier till främjande av barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. Ansökan ska vara inne tidigast mellan 1 januari och 31 mars.

Ansökningshandlingar finns på www.lindhes.se

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Riktar sig till föräldralösa pojkar. Ansökan lämnas innan den 28/2. Ingen ansökningsblankett.

Mer information: www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/stipendier

Stiftelsen Tomta Barnhem

Stipendiet beviljas efter behovsprövning för ungdomar under 21 år. Ansökan ska göras före 15 mars resp före 15 oktober. Ansökningsblankett finns hos kuratorerna. 

Sparbanksstiftelsernas Barn och ungdomsstiftelse

Ekonomiskt bidrag till utbildning av barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan även lämnas till barn som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse. Ansökan skall skrivas innan 1 mars resp 1 oktober.

Ansökan och ytterligare information finns på www.sbus.se

Frågor eller funderingar?

Namn(Obligatoriskt)