Kör

Bilder från musikklassernas julkonsert

Andreaskyrkan 2022-12-06
Fotograf: Sara Jansson

Luciatåg
Luciatåg
Kvinnor i kör
Kör
Lucia
Kvinna i kör
Män i kör
Män i kör
Kvinna i kör
Kör
Kör
Män i kör
Man i julkör
Kör
Körledning