Indisk och Svenska flagga

Besök från Indien

21 september - 2 oktober får vi besök av elever och lärare från Mallya Aditi International School i Bangalore

Under de 10 dagarna som besöket pågår kommer de indiska eleverna få med sig många upplevelser. Allt från en vanlig skoldag på Rudbeck till kända turistattraktioner i Stockholmsområdet. 

De kommer att delta på lektioner, äta lunch i skolmatsalen och vara med på andra skolaktiviteter. Även aktiviteter och studiebesök efter skoltid är inplanerade.

Under sin vistelse här i Sollentuna kommer de indiska eleverna att bo hemma hos de elever från Rudbeck som deltar i utbytet. Rudbeckseleverna går på Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och projektet genomförs inom ramen för gymnasiearbetet.

Senare under läsåret är det Rudbecks tur att besöka Indien.

Här kan du läsa mer om utbytet mellan Rudbeck och Mallya Aditi International School.

Besök från Indien 2022:2023 flygblad