Sofia Lundström

Söka, granska, skriva och referera

Här kan du läsa om informationssökning, sökkritik, källor och källkritik.

Ada Hjalmers 4

Vi hjälper dig gärna att visa och berätta hur du söker, granskar, skriver och refererar.

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att ha. Självklart kan du även komma förbi biblioteket och prata med oss.

Digital information

Bibliotekets guide

I bibliotekets guide kan du läsa om informationssökning, sökkritik, källor och källkritik. I guiden finns också exempel på hur du refererar till källor och hur du gör en källförteckning enligt Harvardsystemet. Här finns den digitalt, men du kan också komma förbi biblioteket och hämta ett exemplar av broschyren. Där hjälper vi dig också om du har fler frågor.

Läs bibliotekets guide

Första informationssökningshjälpen

Bibliotekets folder Första informationssökningshjälpen är en snabbguide till effektiv och högskoleförberedande informationssökning.

Läs foldern Första informationssökningshjälpen

Tagpacker

På Rudbeck biblioteks Tagpacker har vi samlat länkar till bra sidor på nätet om källkritik och sökkritik. Där kan du söka på taggar som t.ex. informationssökning, söktjänster och upphovsrätt.

Till bibliotekets Tagpacker

Uppsatser och forskning vid svenska universitet och högskolor

För att hitta uppsatser och forskning från svenska universitet och högskolor finns det olika söktjänster:

  • DiVA - forskningspublikationer och studentuppsatser. Kryssa i rutan: Endast dokument med fulltext
  • Libris - Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext
  • SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska högskolor och universitet. Material ofta i fulltext
  • Uppsatser.se - uppsatser från svenska högskolor och universitet

Söka på andra bibliotek

När du ska leta efter böcker så är vårt tips att alltid börja på Rudbecks bibliotek. Hittar du inte det du söker? Prata med bibliotekets personal. Kanske är det så att du behöver vända dig till andra bibliotek. Här nedan finns länkar till några andra bibliotek.

Vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel är skriven av en forskare och presenterar nya forskningsresultat. Innan artikeln publiceras blir den granskad (peer reviewed) av ämnesexperter. Den vetenskapliga artikeln innehåller abstract, metod, analys, syfte, citeringar och resultat.

Här är några söktjänster på nätet du kan använda när du letar efter vetenskapliga artiklar:

Linnéuniversitetet har gjort en kortfilm om hur du söker vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Titta på filmen

Söka information i länksamlingar

Att använda sig av en länksamling kan ibland vara en genväg till att hitta bra information på nätet. Här är några länksamlingar med bra webbsidor sorterade eller taggade efter ämnen:

Att skriva vetenskapligt

Många högskolor och universitet har bra information på sina hemsidor om att skriva vetenskapligt, att referera till källor enligt olika refereringssystem. Här är några sidor:

Plagiering och upphovsrätt

När du t ex skriver ditt gymnasiearbete är det mycket viktigt att du redovisar vilka källor du har använt. Den som läser din text ska enkelt veta vad som är dina tankar och slutsatser och vad som är hämtat från andra. Om du slarvar med eller struntar i att berätta vilka källor du har använt kallas det för att plagiera och det är fusk. På högskolan kan du bli avstängd för plagiering. Tänk på att även om du skriver om en text med dina egna ord så måste du ange källan. Träna redan nu på gymnasiet hur du ska undvika plagiering. Här kan du få hjälp:

Bibliotek på Rudbeck

Sök böcker

Logga in

Bibliotekets guide om informationssök

Läs mer

Bibliotekets Tagpacker

Läs mer

Första informationssökningshjälpen

Läs mer